Pokrývačské práce

Pokrývač dává umístěním střešní krytiny vaší střeše barevnost a tvář. Naše služba však nenabízí pouze pokládku střešní krytiny, ale i poradenství při výběru správného materiálu na pokrytí střechy, abychom společně předešli možným budoucím problémům. Ne každou střešní krytinu lze použít na všechny konstrukce střech například s ohledem na sklon střechy. Společně s vámi proto prodiskutujeme vaše požadavky, aby i konstrukce a provedení střechy odpovídalo vašim cílům. Dalším kritériem jsou energetické parametry vaší stavby. Jiné požadavky na střechu bude mít nízkoenergetický dům a jiné požadavky má pasivní dům. Střecha je místem, kudy vám může utíkat teplo. Při stále rostoucích cenách energií je střecha komplexním prvkem domu, který je třeba realizovat adekvátně k ostatním stavebním prvkům domu.

Mezi práci pokrývače patří: