Röben

Počátky firmy Röben sahají až do devatenáctého století, přesněji do roku 1855, kdy August Lauw založil v Bockhorn (Německo) první cihelnu. Protože se svojí produkcí cihel byl úspěšný, postupně vybudoval dalších sedm cihelen.  V roce 1900 si Bernard Fridrich Röben si od svého tchána Augusta Lauwa pronajal jednu z cihelen a tím dal počátek značce Röben. 

V roce 1920 firma realizuje svoji první zahraniční akvizici, když převzala v USA závod na výrobu klinkerové cihly. V roce 1994 zakládá v Polsku, poblíž Vratislavi výrobní závod na klinkerové lícové cihly a pálenou střešní krytinu.

V současné době nabídka firmy Röben nabízí 1500 různých výrobků a zahrnuje sortiment:

  • pálené střešní krytiny,
  • klinkerové cihly a pásky,
  • cihlové zdící bloky,
  • keramická dlažba,
  • klinkerová zámková dlažba,
  • schodišťové systémy.