Prefa střešní panel FX.12

Promyšlený design se setkává s technickou rafinovaností! Díky nepravidelným hranám vzniká (podle polohy Slunce) živá hra světel a stínů. Ovšem hrana má ještě jinou, důležitější funkci: Zesiluje panel a zvyšuje jeho tuhost. Další zvláštností je konická šikmá drážka, která má hned několik funkcí:

Zachycuje případnou roztažnost v příčném směru

DALŠÍ VÝHODY STŘEŠNÍHO PANELU FX.12:

  • K dispozici v 8 standardních odstínech
  • 2 formáty (krátký a dlouhý) pro dosažení vzhledu vystřídané pokládky
  • Montáž bez úchytů
  • Bohaté příslušenství
  • 40 let záruka

 

Technické údaje střešních panelů FX.12

Materiál Hliník, tloušťka 0,7 mm Pohledová strana Legovaný hliník s barevným nátěrem
Rubová strana Ochranný nátěr Rozměry 1400x420mm (dlouhý) = 1,7 ks/m²700 x 420 mm (krátký) = 3,4 ks/m²
Hmotnost 1 m² = cca 2,4 kg - 2,5 kg/m² Sklon střechy od 17°
Upevnění Montáž bez úchytů! 3 hřeby pro krátký a 5 hřebů pro dlouhý panel| → 9 hřebů na 1 m², při 2:1 v kusech resp. 4:1 v plošném poměru (dlouhý : krátký) Pokládka jen na plné bednění (min. tl. 24 mm) do sklonu střechy 25°je nutná živičná oddělovací vrstva.

 

Barevná provedení střešních panelů FX.12

Jak může vypadat vaše střecha