Protisněhové opatření

 

 

Protisněhový hák

Protisněhový hák zabraňuje skluzu sněhu ze střešní plochy. V zásadě platí stejná schémata pokládání jako u protisně-hových tašek. Potřebné množství háků závisí na sklonu střechy a na množství sněhových srážek v dané oblasti. Montáž do krytiny je provedena velmi rychle. Protisněhové háky odpovídají délkou a tvarem zavěšení danému modelu střešní krytiny. Nelze je tedy zaměňovat.

Protisněhový hák

Protisněhová mříž

Protisněhové mříže jsou určeny k ochraně osob pohybujících se podél budov před volným sesuvem sněhu ze střechy. Kvůli bezpečí osob pohybujících se pod střechou a střechy samotné se doporučuje montovat mříž ve více řadách nebo doplnit háčky. Použití spolu s držákem sněholamu.

Toto provedení je zvláště vhodné v oblastech, kde je vyšší spad sněhu. 

 

Protisněhová mříž

Rozražeč sněhu

Rozražeč sněhu. Slouží pro rozrážení a zpomalení sesouvající se sněhové vrstvy.
Pozor: nenahrazuje sněhové zábrany. Pro zajištění střechy a zadržení sněhu je nutné použít sněhové zábrany

Rozražeč sněhu