Tepelná izolace šikmých střech

V zásadě existují tři metody tepelné izolace šikmých střech:

 

Nadkrokevní tepelná izolace

BauderPIR PLUS

Tepelně-izolační prvek pro šikmou střechu k přímé pokládce nad krokve nebo na dřevěné bednění.

tepelná izolace BauderPIR PLUS

BauderPIR SF

Tepelně-izolační prvek pro šikmou střechu k přímé pokládce nad krokve nebo dřevěné bednění.

tepelná izolace BauderPIR SF

BauderPIR SWE

Tepelně-izolační prvek pro šikmou střechu k přímé pokládce nad krokve nebo dřevěné bednění s protihlukovou minerální izolaci 40/35mm.

tepelná izolace BauderPIR SWE

BauderPIR SDS

Tepelně-izolační prvek pro šikmou střechu k přímé pokládce nad krokve nebo dřevěné bednění. Difúzně otevřený.

tepelná izolace BauderPIR SDS

Kombinovaná tepelná izolace

BauderPIR AZS

Kombinovaný izolační prvek k přímé pokládce nad krokve ve spojení s izolací mezi krokvemi.

tepelná izolace BauderPIR AZS

BauderPIR SDS

Tepelně-izolační prvek pro šikmou střechu k přímé pokládce nad krokve nebo dřevěné bednění. Difúzně otevřený

tepelná izolace BauderPIR SDS

BauderPIR TP Kombi

Kombinovaný izolační prvek k přímé pokládce na krokve ve spojení se sádrovláknitou deskou ze spodní strany na šikmé střechy. Difúzně uzavřený.

Větrací mřížka

Kovové střechy

BauderPIR MDE

Tepelně-izolační prvek šikmých střech pro kovové, břidlicové nebo šindelové střechy s integrovanou 22mm OSB deskou.

tepelná izolace BauderPIR MDE

Vnitřní izolace

BauderPIR DHW

Tepelně-izolační prvek pro izolaci půdních a sklepních prostor s integrovanou OSB deskou o síle 10mm.

tepelná izolace BauderPIR DHW

BauderPIR DAL

Tepelně-izolační prvek pro izolaci pod krokvemi, izolaci půdních prostor, podlah a stropů sklepních prostor 

tepelná izolace BauderPIR DAL