Tondach

Řada výrobců střešních tašek má své počátky u výroby cihel. Je tomu tak i u značky Tondach. Co je však netradiční, mezi počátkem výroby střešních tašek a vznikem značky Tondach uplynulo více jak 100 let. 

V Gleinstättenu (Rakousko) byla první cihelna postavena v roce 1881. Dnes už si nedokážeme představit, že se tehdy vyrobené tašky a cihly ještě lisovaly ručně a vypalovaly v kruhových pecích vytápěných dřevem.

Teprve o 102 let později byl postaven závod II, kde byla zahájena výroba tažených tašek a došlo k uvedení značky Tondach na trh.

V roce 1992 začíná pro tuto firmu expanze, když využívá politických změn na sousedních trzích a postupně vstupuje nebo kupuje hned několik výrobců. Nejprve 2 výrobní závody v Maďarsku, následně u nás získává podíly v Hranice s.r.o. a Šlapanice a.s. aby ještě tentýž rok převzal dva závody na výrobu keramické krytiny v Rakousku. 
Podobně aktivní expanze pokračuje i v dalších letech a skupina Tondach dnes má kapacitu 20 výrobních závodů v rámci celé Evropy. Konkrétně je to 5 závodů v České republice, 4 v Maďarsku, 4 v Rakousku, 2 závody v Chorvatsku a po jednom ve Slovinsku, na Slovensku, v Srbsku, Makedonii a Rumunsku.