Velux

V roce 1941 dánský podnikatel a vynálezce Villum Kann Rasmussen přišel s myšlenkou na přeměnu tmavých podkrovních prostor na obyvatelné prostory, pomocí plného denního světla. O rok později navrhl a vyrobil první moderní střešní okno, a tím v podstatě umožnil budoucí optimální využití prostoru pod šikmou střechou. Za války bylo málo materiálu a podmínky rozvoji výroby nepřály, naopak poválečné oživení nastartovalo zájem o střešní okna. Zvláště výrazné je to v Německu. Proto Villum Kann Rasmussen vytvořil partnerství s Günter Albers, majitelem truhlářství. V roce 1952 společně zakládají  VELUX GmbH.

Období po roce 1960 bylo ve znamení revoluce, kdy nová generace zpochybňovala tradiční hodnoty svých rodičů. Západní Evropa také zažívá boom bytové výstavby a rodiny využívají státních dotací k pořízení vlastního bydlení. Vedlo to ke stálému zvyšování poptávky po stavebních materiálech, včetně střešních oken. Skupina Velux díky tomu jede na úspěšné vlně a expanduje. V roce 1965 již působí na 12 trzích. 

Tento růst se zastavil až v roce 1973, kdy díky energetické krizi propadly tržby skupiny Velux o 24%. Manažerský tým rychle reagoval na tyto náročné podmínky na trhu restrukturalizací organizace a rostoucí důraz na dobré služby, spolehlivé produkty a inovace. Také expanze na další trhy pomáhala vyrovnat propad tržeb na původních trzích.

Další boom skupina zažívá díky rozpadu komunistického bloku, kdy se jí otvírají nové trhy včetně našeho.