Betonové střešní krytiny

Betonové střešní krytiny se vyznačují dlouhou životností, velkou pevností a nižší cenou ve srovnání s pálenými, své výhody mají při rekonstrukcích.

Betonová krytina je vyráběná zhutněním velmi kvalitní směsi betonu. Beton obsahuje vysoce kvalitní křemičité písky, portlandský cement a barvící pigmenty. Vynikajících vlastností dosahuje beton při zrání v autoklávech, kde za vyšší teploty a vlhkosti dochází k urychlení zrání, kvalitnější krystalizaci minerálů vznikajících ze směsi cementu a vody a tím pádem k rychlejšímu nárůstu pevnosti betonu.

 

besk bramac  km-beta terran

KM Beta - betonová střešní krytina

Besk - betonová střešní krytina